Produktion

Hela kedjan

Från utveckling till färdig elmotor

100% made in Sweden. Fullständig kontroll på alla processteg, från utveckling till sluttest.

Se vår produktion
Kundanpassat

Kundanpassat

Optimerat

Storlek 63 till 180

En kundanpassad motor som är mekaniskt och elektriskt optimerad för just er unika applikation.

"Special billigare än standard". I många fall kan det vara så att en kundanpassad motor blir billigare än en standardmotor, nästan undantagslöst tekniskt bättre. Anpassas motorns belastningskurva mot den verkliga lasten uppnås högsta verkningsgraden, vilket sparar energi.

Vi utvecklar, producerar och levererar elmotorer direkt anpassade för er unika applikation.

Fakta och utföranden

  • Statorlindning och rotor med axel för inbyggnad i aktuell maskin
  • Samma höga krav ställs på inbyggnadsenheter som för komplett motor
  • Rätt inbyggd uppfyller den normmotorns prestanda
  • Rotorn balanseras och bearbetas till rätt mått efter montering av axeln
  • Statorn anpassas utvändigt efter önskemål
  • Kan även levereras som halvfabrikat, dvs olindat statorpaket och rotorpaket utan axel
  • Rotorpaketet är förberett för tilläggsbalansering, kan även balanseras med urborrning