Produktion

Hela kedjan

Från utveckling till färdig elmotor

100% made in Sweden. Fullständig kontroll på alla processteg, från utveckling till sluttest.

Se vår produktion
Rullbanemotorer

Rullbanemotorer

Serie RL, SL

Rullbanemotor för tung drift

Elmotorer speciellt anpassade för rullbanor, gjorda för tung kontinuerlig drift och med förhöjt startmoment.

Elmotorer med förhöjt startmoment och gjutjärnskapsling. Motorerna är anpassade för rullbanor som arbetar under krävande förhållanden, som tung reversibel drift, täta start och stopp, fastlåsning, varvtalsreglering, höga mekaniska belastningar, vibrationer, strålningsvärme samt regn och kyla.

Kort sagt: Har du tuffa krav, då är vår RL-serie rätt motorval.

Fakta och utföranden

  • Den elektriska dimensioneringen ger hög prestanda
  • För ytterligare säkerhet utförs motorn i isolationsklass F eller H med dubbelimpregnerad lindning
  • Mekaniskt stabil, långlivslagring med HT-fett och effektiva tätningar
  • Ett genomarbetat korrosionsskydd kompletterar bilden av en anpassad tungdriftsmotor