TVÄTTMOTORER

Tyst, vibrationsfri och hög effekt. Passar för höga krav på renlighet

FLÄKTMOTORER

Våra fläktmotorer finns kanske närmare dig än vad du tror

INBYGGNADSMOTORER

Anpassad för dina behov

PRODUKTER

FRÅN STANDARD TILL KUNDANPASSAT

Vi har konstruerat mer än 5000 olika elmotorer, vi vet hur det ska göras.

PRODUKTION

FRÅN UTVECKLING TILL FÄRDIG ELMOTOR

100% made in Sweden. Fullständig kontroll på alla processteg, från utveckling till sluttest.

ANPASSADE ELMOTORER

UNIKA ELMOTORER FÖR ER APPLIKATION

Vi utvecklar, producerar och levererar elmotorer anpassade för er unika applikation.