Om Elmo

Elmo grundades 1948 och har genom tiderna haft olika ägarbilder. I dag är bolaget i privat ägo med lokal förankring och fokuserar på tillväxt. Huvudinriktningen är kundanpassade elmotorer för OEM-marknaden. Elmo är ett starkt varumärke inom kommersiell tvättmaskinsindustri. Den lågspända AC-motorn för trucktillämpningar utvecklades av Elmo i slutet på 1990-talet. Elmo har även tillsammans med en robottillverkare utvecklat och sålt mer än 100.000 servomotorer i varierande storlekar.

I dag har vi en produktionskapacitet på ca 200 motorer per dag men maskinpark och lokaler medger en fördubbling.

Då vi har tillgänglig kapacitet i vår maskinpark kan vi erbjuda legotillverkning av passande produkter, se vår maskinförteckning här.

VI UTÖKAR VÅR MASKINPARK….

För att stärka vår lönsamhet och bättre kunna möta våra kunders krav på ledtid och kapacitet investerar Elmo i fler svarvar och fleroperationsmaskiner.